Vstřelovači

V návaznosti na Zákoník práce a předpisy související, v souladu s ČSN  39 5004 EXPANZNÍ PŘÍSTROJE. Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně. Technické požadavky. Zkoušení. Vám zajistíme proškolení pracovníků provádějící práce těmito přístroji.

 

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz