Manipulační vozíky

V souladu se Zákoníkem práce a předpisy souvisejícími Vám zajistíme školení řidičů manipulačních vozíků, včetně provozní dokumentace a místního provozního předpisu.

ČSN 26 8805 byla zcela přepracována a byly z ní vypuštěny kvalifikační požadavky na řidiče manipulačních vozíků.  Tedy zaměstnavatel má povinnost školit řidiče manipulačních vozíků dle Zákoníku práce a předpisů souvisejících.

Norma ČSN EN ISO 3691+Amd1 byla zrušena ke dni 1.8.2016. Tato norma obsahovala i ustanovení, týkající se provozu, obsluhy a údržby motorových manipulačních vozíků. Tato část nebyla ničím nahrazena.

V rámci volného společenství podnikatelů zajistíme i prodej, servis a technické prohlídky manipulačních vozíků.

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz