• Vítejte na stránkách
    Miroslav Mořický

V rámci společenství podnikatelů dle Občanského  zákona práci koordinuje a garantuje:

Bc. Miroslav Mořický, MBA

Specialista bezpečnostně technické služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Osvědčení IVBP Brno, evid. č. 179/94 (Střední průmyslová škola strojní Brno).

Odborná způsobilost k zajišťování úkolů a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů evid. č. ZEKA/230/PRE/2016. 

Odborná způsobilost požární ochrany podle § 11 zákona ČNR číslo 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, číslo v katalogu Z-448/98.

Osoba oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady.

Dlouholetá praxe (od roku 1992).

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz