Řidiči do 3,5 t

V souladu se Zákoníkem práce a předpisy souvisejícími Vám zajistíme školení řidičů do 3,5 t, včetně provozní dokumentace a místního provozního předpisu.

Viz. Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k  řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů v platném znění.

Od platnosti tohoto zákona nemá zaměstnavatel povinnost školit své zaměstnance z otázek bezpečnosti práce při školení řidičů do 3,5 t v autoškole.

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz