Práce ve výškách

V souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Vám zajistíme školení pracovníků provádějících práce ve výškách, včetně pracovníků, kteří tyto práce řídí.

 

 

Kontakt:

Bc. Miroslav Mořický, MBA
Svatoplukova 1200
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 608814848
miroslav@moricky.cz
IČ: 48841528, DIČ: CZ6601140854
 
Miroslava Mořická, MBA
tel.: 608815539
moricka@moricky.cz